Wednesday, April 21

పిల్లల ఆటలు - దిక్కులను చూపించడం

ఎంతమంది ఆడవచ్చు : ఎనిమిది మంది
ఆడే స్థలం : గదిలోగాని, బయటగాని
ఆటగాళ్ళ వయస్సు : 10 సం|| నుండి 14 సం||లలోపు
పోటీ సమయం : 10 నిమిషాలు
ఈ ఆట ఆడటం వల్ల పిల్లలలో బుద్ది కుశలత వికసిస్తుంది. ఎనిమిది మంది పిల్లలను రెండు... [ఇంకా... ]