Tuesday, May 18

పిల్లల ఆటలు - బిస్కెట్ నిధిని చేరుకోవడం

ఆడే స్థలం : స్తంభాలున్న చోట
ఎంత మంది పాల్గొనవచ్చు : 10 మంది.
కావలసిన వస్తువులు : పుస్తకాలు, పెన్సిళ్లు, గ్లాసులు, గిన్నెలు, చిన్న చిన్న వస్తువులు.
ఆడే స్థలం : రెండు వైపుల... [ఇంకా... ]