Monday, May 17

పిల్లల పాటలు - నల్లని వాడయ్య...

నల్లని వాడయ్య ఆ చిన్ని కృష్ణయ్య
అందుకోబోతేను అందరాడమ్మ
కాళీయ మర్ధనం చేసినాడమ్మా
వేణునాదపు విద్య నేర్చినాడమ్మ... [ఇంకా... ]