Friday, June 4

లాలి పాటలు - జో అచ్యుతానంద

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
రార పరమానంద రామ గోవిందా ||జోజో||
నందు నింటను జేరి నయము మీఱంగ
చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగా
నందముగ వారిండ్ల నాడుచుండగ
మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగ ||జోజో||... [ఇంకా... ]